Türk milletinin sembolü

Bir milletin, bir askeri birliğin veya bir teşkilatın renklerini, izlerini taşıyan, bir gönderin veya bir mızrağın ucuna dalgalanacak şekilde asılan, işaret, toplaşma veya birleşme sembolü olarak kullanılan, dört köşe, düz, çeşitli renklerden meydana gelmiş, özel işareti bulunan kumaş parçasına bayrak denir.

FORS:Cumhurbaşkanı ile amirallere özgü kare biçiminde bir Bayraktır. Forsların üzerinde mevki ve rütbelere göre özel işaretler bulunur.
 
SANCAK: İmparatorluk devrinde genel olarak bayrağa verilen addır. Şimdi özellikle alayların başında, bir sancaktar tarafından taşınan işlemeli, kenarları saçaklı savaş bayrağına “sancak”denir.
 
FLAMA:Boyu eninin bir buçuk katı olan, genellikle işaret için kullanılan üçgen şeklindeki Bayraktır.
 
FLANDIRA:Boyu eninin on sekiz katı olan Bayraktır. Şeridi andıran ince uzun bir kumaştan yapılmıştır. Flandra ulusal renkleri taşır. Bu Bayraklar, savaş gemileriyle yardımcı gemilerde, tanıtıcı işaret olmak üzere yalnız denizlerde kullanılır.
 
BANDIRA:Yabancı gemilerin Bayrakları için kullanılan bir terimdir.
 
SEMBOLİK BAYRAKLAR: Sembolik Bayraklar, küçültülerek kumaş veya başka maddeler üzerine yapılan bayraklardır.